F0, F1 cách ly tại nhà cần chuẩn bị những loại thuốc, thiết bị gì để tự theo dõi sức khoẻ?

F0, F1 cách ly tại nhà cần chuẩn bị những loại thuốc, thiết bị gì để tự theo dõi sức khoẻ?

F0, F1 cách ly tại nhà cần chuẩn bị những loại thuốc, thiết bị gì để tự theo dõi sức khoẻ? Theo các chuyên gia, các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà có thể chuẩn bị các loại thuốc, thiết bị cơ bản để có thể tự theo dõi, chăm sóc sức khoẻ hàng ngày, cảnh giác nếu bệnh...