Cách theo dõi tại nhà để phát hiện chuyển biến xấu cho bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch Covid 19

Cách theo dõi tại nhà để phát hiện chuyển biến xấu cho bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch Covid 19

Cách tho dõi tại nhà để phát hiện chuyển biến xấu cho bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch Covid 19  Bác sỹ NGUYỄN HỒNG ĐỨC – Cố vấn chuyên môn Trung Tâm Điều Trị Bệnh Hô Hấp Phổi Việt (Lưu ý: Người đã có bệnh phổi mạn tính từ trước, thí dụ: bệnh phổi tắc nghẽn...