Sổ tay sức khoẻ phòng chống dịch Covid-19

Sổ tay sức khoẻ phòng chống dịch Covid-19

Sổ tay sức khỏe phòng chống dịch Covid 19 Việc xuất hiện F0 ngày càng nhiều và khi Bộ Y tế có đưa ra chính sách F0 cách ly tại nhà thì người F0 này phải biết cách chăm sóc tại nhà như thế nào, đồng thời giúp người F0 bình tĩnh xử trí ra sao để không lây nhiễm chéo...